search
HaselZeRozegaran

حاصل ز روزگاران

  • headset 0
  • people 0
more_vert

حاصل ز روزگاران، روایت دارلمعلمین مرکزی تا دانشگاه خوارزمی به سعی موزه دانشگاه است. گلچینی از تاریخ شفاهی دانشگاه که روایتگر فراز و فرودهای این دانشگاه صد ساله از دارالمعلمین مرکزی تا دانشسرایعالی و دانشگاه تربیت معلم تا دانشگاه خوارزمی است. در برخی از اپیزودهای این پادکست به سراغ مفاخر دانشگاه می رویم؛ و در برخی دیگر به سراغ موضوعاتی که در بزنگاه‌هایی تاریخی مسیر تحول و دگرگونی این نهاد آموزشی را تغییر داده است.

  • headset 0
  • people 0

(1)