Hamdelanehcom

قدرت حقیقی

  • headset 0
  • people 0
more_vert

این سری پادکست با عنوان قدرت حقیقی برداشت های آزاد مرضیه ست از کتابی با همین نام. با سفر مرضیه به عمیق این کتاب برای رسیدن به قدرت درونگری همراه باشید. تمرین ها رو انجام بدید و تجربه های جدیدی بدست بیارید.

  • headset 0
  • people 0

(1)