HRPODCAST

پادکست های تخصصی منابع انسانی

  • headset 1.5K
  • people 18
more_vert

مخاطبان و علاقمندان به مدیریت منابع انسانی می توانند در این کانال آموزشی و تخصصی ، فرآیند ها و دوره های آموزشی و تخصصی منابع انسانی را با کیفیت خوب ، آموزش کاربردی و جدید گوش کنند. این آموزش ها مناسب مدیران منابع انسانی ، کارشناسان منابع انسانی ، سایر مدیران در کسب و کار است حوزه های تخصصی آموزش شامل جذب و استخدام ، آموزش ، مدیریت عملکرد ، مصاحبه ی اثربخش و حرفه ای ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، حقوق و دستمزد ، استعداد یابی و جانشین پروری ، اخلاق حرفه ای ، انگیزش و رضایت شغلی و ... به صورت فایل صوتی است

  • headset 1.5K
  • people 18

(1)