HAGHAMOOZ
shenoto podcaster

حق آموز

حق آموز تلاشی است برای آموزش حقوق به دو دسته از مخاطبان؛ آنها که به دنبال دانش تخصصی در برخی زمینه های خاص حقوقی هستند و آنها که علاقمند به کاربست آموزه های حقوقی در زندگی عادی و نحوه استفاده از اصول حقوقی برای دفاع در دادگاه ها و مراجع داوری هستند.

آلبوم‌ها (4)

حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران

حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران


از آنجا که روش مرسوم در اخذ پروژه ها برگزاری مناقصه می باشد، هر سازمانی با توجه به شرایط پروژه و جغرافیای آن سازمان، از یکی از روشهای مناقصه استفاده می کند. در این فایل صوتی انواع مناقصات مورد بررسی قرار گرفته است.

0

21

1 سال پیش

حقوق قراردادهای پیمانکاری: نحوه واگذاری پروژه ها

حقوق قراردادهای پیمانکاری: نحوه واگذاری پروژه ها


در ادامه بررسی عملکرد نظام فنی _ اجرایی کشور، به این موضوع میپردازیم که پیمانکاران با چه مکانیزمی پروژه های عمرانی را اخذ میکنند. از روشهای مرسوم برای اخذ پروژه توسط پیمانکاران، شرکت در فرآیند مناقصات برگزار شده توسط سازمانها و نهادهای ...

0

33

1 سال پیش

حقوق پیمانکاری و قراردادهای مهندسی

حقوق پیمانکاری و قراردادهای مهندسی


یکی از حوزه های حقوقی که منابع بسیار محدودی به آن پرداخته اند، حقوق پیمانکاری ساخت و نصب (CONSTRUCTION) است.  شاید کلمه احداث، معادل مناسبی برای کانستراکشن باشد که شامل همه انواع ساخت و نصب میشود. حقوق پیمانکاری، یکی از بزرگترین زمینه ه ...

0

54

1 سال پیش

وکالت دادگستری و فن دفاع

وکالت دادگستری و فن دفاع


وکالت شغلی ماجراجویانه و مستقل است. هیچ دو پرونده ای کاملا مشابه نیستند و هر پرونده دریایی از احساسات و عواطف زشت و زیبا و در عین حال سرشار از پیچیدگیهای حقوقی، روانشناختی و اجتماعی است. دیدگاه ما در خلال شغل وکالت نسبت به مفاهیمی همچ ...

1

48

1 سال پیش