search
Gtopia

جیتوپیا

  • headset 0
  • people 11
more_vert

جیتوپیا آرمان شهری برای بازی‌سازی است؛ جایی برای انتقال تجربه و گفت‌وگو در مورد بازی‌سازی خصوصاً بازی‌سازی موبایل. ما در جیتوپیا در مورد موضوعاتی صحبت می‌کنیم که هرجایی پیدا نمی‌شه

  • headset 0
  • people 11

(9)

(9)

grid_view toc