Gosfand
shenoto podcaster

لطفا گوسفند نباشید

خلاصه ی کتاب لطفا گوسفند نباشید از محمود نامی