Gomnam
shenoto podcaster

صدای خسته

در این کانال پادکست هایی ضبط و قرار داده می شود که متن به دل نشسته باشد و این متن ها با احساسی خاص منتشر خواهند شد.