Goftapp
shenoto podcaster

گفت آپ

گروه تولید پادکست گفت آپ، مجموعه ای از مباحث مورد نیاز برای عموم مردم را فراهم می نماید که شامل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی در راستای اهداف توسعه پایدار می باشد.

آلبوم‌ها (51)

آسیبهای اجتماعی؛مزاحمتهای خیابانی

آسیبهای اجتماعی؛مزاحمتهای خیابانی


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅ آزار و مزاحمت خیابانی چیست؟ ✅علتهای مزاحمتهای خیابانی ✅انواع مزاحمتهای خیابانی ✅پیامدهای مزاحمتهای خیابانی ✅راهکار مواجه با پدیده مزاحمت خیابانی

0

7

1 هفته پیش

بهداشت فردی در خانواده- ورزش،استراحت و تفریح

بهداشت فردی در خانواده- ورزش،استراحت و تفریح


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف بهداشت و بهداشت فردی ✅ارتقاء سلامت از طریق فعالیت های بدنی و ورزش ✅نکاتی در بابت تطبیق فعالیتهای ورزشی با زندگی روزمره ✅استراحت و پیشگیری از خستگی ✅تفریح و انواع آن

0

11

1 هفته پیش

طلاق

طلاق


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعاریف طلاق ✅طلاق پدیده ای اجتماعی ✅عمده دلایل طلاق در ایران ✅انواع طلاق

0

4

1 هفته پیش

اشتغال زنان خودسرپرست

اشتغال زنان خودسرپرست


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅انواع زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست ✅عمده ترین مشکلات و نیازهای زنان خودسرپرست و پیامدهای آن ✅اشتغال زنان خودسرپرست و عوامل محدودکننده فضای کار برای آنها ✅پوشش حمایتی زنان خودسرپرست و سرپ ...

1

33

1 هفته پیش

آشنایی با بخش ارائه خدمات به دختران و زنان آسیب دیده سازمان بهزیستی

آشنایی با بخش ارائه خدمات به دختران و زنان آسیب دیده سازمان بهزیستی


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅دختر و زن آسیب دیده اجتماعی کیست؟ ✅مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی ✅برای زنی که حتی خانه اش هم امن نیست،کجا امن است؟شهر؟ ✅مددکاری در خانه امن ✅خدمات بهزیستی به دخترا ...

0

5

1 هفته پیش

آشنایی با بخش توانمند سازی معتادان بهبود یافته سازمان بهزیستی

آشنایی با بخش توانمند سازی معتادان بهبود یافته سازمان بهزیستی


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅چالشهای معتادان بهبودیافته در خانواده و اجتماع ✅راهکارهای بهزیستی برای توانمندسازی معتادان بهبود یافته ✅عدم توجه به معتادان بهبود یافته و بازگشت آن ها

0

6

1 هفته پیش

آشنایی با بخش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی

آشنایی با بخش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی


موضوعاتی‌ که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف توانمندسازی و اهداف آن ✅رویکردهای مهم در توانمندسازی ✅توانمندسازی زنان ✅توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار ✅خدمات سازمان بهزیستی به زنان سرپرست خانوار

0

3

1 هفته پیش

آشنایی با بخش خدمات به مددجویان و نیازمندان بی بضاعت سازمان بهزیستی

آشنایی با بخش خدمات به مددجویان و نیازمندان بی بضاعت سازمان بهزیستی


موضوعاتی‌ که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم فقر و مددجویی ✅خدمات در طرح مددجویی ✅خدمات سازمان بهزیستی به مددجویان ✅معضل موازی کاری سازمان ها ✅شبکه سلامت اجتماعی

0

4

1 هفته پیش

آشنایی با وظایف بخش نگهداری از سالمندان سازمان بهزیستی

آشنایی با وظایف بخش نگهداری از سالمندان سازمان بهزیستی


موضوعاتی که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف سالمند و انواع آن ✅توانبخشی در سالمندان ✅مراکز ارائه خدمات سازمان بهزیستی برای سالمندان ✅اجرای دوطرح برای سالمندان ✅سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

0

5

1 هفته پیش

آشنایی با وظایف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی

آشنایی با وظایف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی


موضوعاتی‌ که در این پادکست به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم سازمان بهزیستی ✅حوزه ی توان بخشی ✅وظایف و مسئولیت های معاونت توان بخشی ✅اهداف توان بخشی بهزیستی

0

3

1 هفته پیش