GDE1400

رشد_توسعه_ تکامل

  • headset 653
  • people 1
more_vert

هیچ وقت برای رشد خود دیر نیست چون رشد باعث می‌شود تا به کمال نزدیک و نزدیک‌تر شویم.

  • headset 653
  • people 1

(3)