Futuremedicine
shenoto podcaster

آینده پزشکی

پادکست آینده پزشکی بنا دارد افراد جامعه به ویژه دانشجویان – اساتید و سیاست گذاران عرصه سلامت را با ابر روندها و روندهای آینده پزشکی آشنا نموده زمینه ساز ایجاد فرهنگ رویارویی با فناوریهای جدید باشد و با ترجمان دانش فردا به زبان امروز جامعه پزشکی ایران را به خلق ابر روندهای پزشکی ترغیب نماید تا ما در دوران کاپیتالیسم فکری از جامعه جهانی عقب نمانیم.

آلبوم‌ها (8)

دانشگاه و دیده بانی کرونا

دانشگاه و دیده بانی کرونا


دانشگاه در بحرانهایی چون کرونا باید در مقام دیده بان ظهور خطر را پیش از آنکه به جامعه برسد رصد کند و آموزش های لازم را به عامه مردم- تصمیم گیران و مسئولان ارائه دهد . ما در این اپیزودخطرات پیش روی دانشگاه را رصد کردیم.

0

12

3 ماه پیش

کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید-19

کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید-19


در این اپیزود از تجربه کشورهای مختلف در استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل اپیدمی گفته ایم. آیا تا زمانی که در ارزیابی و ارتقاء اساتید دانشگاه از مقالات غیر مرتبط به رشته تخصصی به عنوان یک نکته منفی یاد می شود! فرهنگ مطالعات میان رشته ایی ...

0

20

4 ماه پیش

کلاس معکوس در علوم پزشکی

کلاس معکوس در علوم پزشکی


با توجه به پیچیدگی مباحث علوم پزشکی و نظر به آموزشهای متعدد آزمایشگاهی و بالینی به منظور یادگیری عمیق و دسترسی به سطوح بالای شناختی یادگیری معکوس یا Flipped Class می تواند در آموزش دانشجویان پزشکی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

0

15

5 ماه پیش

پاندمی و فن آوری

پاندمی و فن آوری


در این اپیزود از نقش فناوریهای غیر پزشکی از جمله هوش مصنوعی˓ فناوری اطلاعات˓رباتیک در کنترل اپیدمیهای عفونی گفتیم و همچنین ازاهمیت واکسن و محافظت اجتماعی . اشاره ایی هم داشتیم به توصیه های بیل گیتس در مورد نقش جامعه بین المللی دربرنامه ...

0

147

6 ماه پیش

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین


در این اپیزود، در مورد دانشگاه نسل سوم و مهمترین ویژگی آن که کارآفرینی و پاسخگو بودن به نیاز های جامعه است صحبت کرده ایم.

0

32

7 ماه پیش

ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم

ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم


در این اپیزود از ابرروندهای پزشکی بر اساس کتاب ابرروندها تالیف دکتر نبی پور گفتیم و اشاره ایی هم به لزوم بازنگری در کوریکولوم آموزش پزشکی بر اساس کتاب راهنمای آینده پزشکی نالیف برتالان مسکو و ترجمه فرزاد مراد حاصلی داشتیم.

0

23

8 ماه پیش

تفکر سیستمی-پزشکی سیستمی

تفکر سیستمی-پزشکی سیستمی


در این اپیزود، بنیان های تفکر سیستمی و ارتباط بین سیستم بیولوژی و پزشکی سیستمی شرح داده شده است. همچنین توجه ما به این سوالات که ساختار سنتی دانشگاهها و دانشکده های ما و مجموعه قوانین، مقررارت و آئین نامه ها مانند آئین نامه ارتقاء اعضای ...

0

13

9 ماه پیش

معرفی پادکست آینده پزشکی

معرفی پادکست آینده پزشکی


در آینده نزدیک دورانی را شاهد خواهیم بود که انسانها بیش از حد ماشین خواهند شد و ماشینها نیز بیش از حد انسان و این همان پارادایمی است که دوران سیمبیوتیک می نامند و در همین زمان است که مرز جدایی میان انسان و ماشین را به سختی میتوان یافت ...

1

121

10 ماه پیش