Frahosh
shenoto podcaster

فراهوش | موسسه علمی - آموزشی - انگیزشی - کنکوری

ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا به دغدغه ها و مشکلات شما دانش آموزان و کنکوری های عزیز بپردازیم. www.frahosh.ir

آلبوم‌ها (13)

اپیسود سیزدهم: هفته پایانی،هفته طلایی

اپیسود سیزدهم: هفته پایانی،هفته طلایی


اپیسود سیزدهم: مصاحبه با آقای مهندس محمدامین هدایت، رتبه برتر کنکور سراسری 99 از دانشگاه صنعتی شریف تهران ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان ب ...

2

38

2 روز پیش

اپیسود دوازدهم: هنر جمع بندی ماه آخر

اپیسود دوازدهم: هنر جمع بندی ماه آخر


اپیسود دوازدهم: مصاحبه با آقای مهندس محمد خلجی، مشاور رتبه های برتر 2 رقمی و 3 رقمی کنکور سراسری ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم ...

4

38

1 هفته پیش

اپیسود یازدهم: نحوه مطالعه دروس حفظی

اپیسود یازدهم: نحوه مطالعه دروس حفظی


اپیسود یازدهم: مصاحبه با رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد 99، دانشجوی رشته فلسفه از دانشگاه تهران ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم و به د ...

10

63

1 هفته پیش

اپیسود دهم: برنامه هایی که به نتیجه نمیرسند! (2)

اپیسود دهم: برنامه هایی که به نتیجه نمیرسند! (2)


اپیسود دهم: مصاحبه با آقای مهندس ابولفضل ناطقی، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم و به د ...

4

39

2 هفته پیش

اپیسود نهم: بهترین منابع کنکور

اپیسود نهم: بهترین منابع کنکور


اپیسود نهم: مصاحبه با آقای مهندس رضا کریمی، رتبه برتر کنکور سراسری سال 97 از دانشگاه صنعتی شریف تهران ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذار ...

11

46

3 هفته پیش

اپیسود هشتم: ویژگی های یک مشاور خوب

اپیسود هشتم: ویژگی های یک مشاور خوب


اپیسود هشتم: مصاحبه با آقای مهندس محمد خلجی، مشاور ارشد فراهوش ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم و به دغدغه ها و مشکلات شما دانش آم ...

4

63

4 هفته پیش

اپیسود هفتم: انواع تحلیل سوال

اپیسود هفتم: انواع تحلیل سوال


اپیسود هفتم: مصاحبه با آقای دکتر محمدحسین مبینی، دانشجوی رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 29 کنکور تجربی 98 ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها ر ...

3

47

1 ماه پیش

اپیسود ششم: چطور استرسمون رو مدیریت کنیم؟

اپیسود ششم: چطور استرسمون رو مدیریت کنیم؟


اپیسود ششم: مصاحبه با آقای مهندس محمد ایزدی، رتبه 16 کنکور سراسری سال 1399 ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم و به دغدغه ها و مشکلات ...

4

33

1 ماه پیش

اپیسود پنجم: نقش انگیزه در روزهای سخت کنکور

اپیسود پنجم: نقش انگیزه در روزهای سخت کنکور


اپیسود پنجم: مصاحبه با آقای دکتر محمد امینی، رتبه برتر کنکور سراسری سال 99 از دانشگاه شاهد تهران ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم ...

3

42

1 ماه پیش

اپیسود چهارم: برنامه هایی که به نتیجه نمیرسند!

اپیسود چهارم: برنامه هایی که به نتیجه نمیرسند!


اپیسود چهارم: مصاحبه با آقای مهندس امین منتظری، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران ما به همراه رتبه های برتر کنکور سراسری و نخبگان سرشناس در موسسه علمی_فرهنگی فراهوش با شماییم تا تجربیات آنها را با شما در میان بگذاریم و به ...

5

31

1 ماه پیش