Fokahi
shenoto podcaster

فکاهی

سلام اینجا فکاهیه و من سوده هستم?‍♀️من اینجام تا با کمک داستان ها و موزیک های دلنشین چند دقیقهای رو شاد باشیم و از زندگی جدی این روزها فاصله بگیریم?