Farzad-zahra1234
shenoto podcaster

کتابخانه فرزاد و زهرا

وقتی صدای مارا می‌شنوید یعنی منت بر سر ما دارید. من و همسرم زهرا برای شما عزیزان فرهیخته کتاب می‌خوانیم.