FarhadMoghadam
shenoto podcaster

فرهاد مقدم سلیمی

جلسات آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها در فرهاد اکسچنج توسط فرهاد مقدم سلیمی تحلیل ها و سیگنال ها صرفا جنبه آموزشی دارند و ما هیچ گونه مسئولیتی در مقابل سود یا زیان شما قبول نمی کنیم.تحلیل ها رایگان هستند.با ریسک خود استفاده کنید.