FamilyDialogue
shenoto podcaster

گفت و گوی ملی خانواده

نهاد خانواده برای بسیاری از ما همواره مأمنی آرامش‌بخش و نیز مجالی برای گفت‌وگو درباره دل‌مشغولی‌ها، نگرانی‌ها و حتی آرزوها و رویاهامان بوده است. در روزگار کنونی اما به نظر می‌سد گفت‌وگوی خانواده، آن کمیت و کیفیت سابق را ندارد. طرح گفت‌وگوی ملی خانواده بنابراین با این دغدغه، اینک قریب به سه سال است که در تلاش برای فراهم‌نمودن بستر دائمی و سازکارهای مناسب برای ایجاد گفت‌وگویی فراگیر در خانواده و درباره خانواده است. مجموعه پادکست‌هایی که در این‌جا خواهیم شنید، در همین راستا و با محوریت نتایج اجرای مراحلی از ای

آلبوم‌ها (3)

گفت و گوی ملی خانواده - قسمت سوم- کرمان:سرود،سکوت،ستاره

گفت و گوی ملی خانواده - قسمت سوم- کرمان:سرود،سکوت،ستاره


گفت و گوی ملی خانواده قسمت دوم - زاهدان: خانواده ای به گرمی آفتاب این گفت و گو با مشارکت: زهرا قاسم زاده سمیه پورتقی نازنین آبیار امیررضا ملائی مریم ضیاء محمدی مرتضی محمدی صاعده قاسم زاده فاطمه عباس زاده گوینده: سینا آذرنوش پادکستی‌ ...

0

12

1 هفته پیش

گفت و گوی ملی خانواده - قسمت دوم- زاهدان:خانواده ای به گرمی آفتاب

گفت و گوی ملی خانواده - قسمت دوم- زاهدان:خانواده ای به گرمی آفتاب


گفت و گوی ملی خانواده قسمت دوم - زاهدان: خانواده ای به گرمی آفتاب این گفت و گو با مشارکت: بهروز روستاخیز جمیله ریگی آزاده اصلاح مریم مبین امید ملازئی علی فروزش زهرا اسماعیل زهی گوینده: سینا آذرنوش پادکستی‌ که در این‌جا خواهیم شنید، ...

0

20

3 هفته پیش

گفت و گوی ملی خانواده - قسمت اول - از کجا آغاز کردیم؟

گفت و گوی ملی خانواده - قسمت اول - از کجا آغاز کردیم؟


نهاد خانواده برای بسیاری از ما همواره مأمنی آرامش‌بخش و نیز مجالی برای گفت‌وگو درباره دل‌مشغولی‌ها، نگرانی‌ها و حتی آرزوها و رویاهامان بوده است. در روزگار کنونی اما به نظر می‌سد گفت‌وگوی خانواده، آن کمیت و کیفیت سابق را ندارد. طرح گفت‌و ...

0

17

1 ماه پیش