Eyn
shenoto podcaster

عین

پادکست عین توسط جمعی از دانشجو های رشته ی عکاسی دانشگاه سمنان تولید میشه و ما در هر اپیزودش به یک موضوع علمی یا داستانی برگرفته از کتاب ها یا مجلات تحت محوریت عکاسی میپردازیم

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.