Erfansataii
shenoto podcaster

عرفان سَتایی مختاری

آلبوم‌ها (4)

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 4_قصه ام را برای تو می خواهم...

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 4_قصه ام را برای تو می خواهم...


برو ای باد بدان ســــــــوی که من دانم و تو خیمه زن برسر آن کـــوی که من دانم و تو... به ســــراپـــرده ی آن ماهــــــت اگـــــــر راه بود , بر فــــکن پرده از آن روی که من دانم و تو در ده دقیقه ای که به "قصه ام را برای تو می ...

6

51

4 سال پیش

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 3_من هیچ ازو نمیدانم...

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 3_من هیچ ازو نمیدانم...


من هیچ ازو نمیدانم ...او نیز هم... او نیز نه مرا می شناسد و نه خودش را شوربختانه شوربختانه چشمان شیرینش را ندیده هنوز در آینه و من دیده ام آن چشم ها را نه در آینه ... در "من هیچ ازو نمیدانم" یازده دقیقه به : -"charade" از هنری م ...

6

108

4 سال پیش

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 2_اما تو نرو ...

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 2_اما تو نرو ...


همه می ترسند اما من و تو ... به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم , سخن از پیوند سست دو نام و همآغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت تو بود با شقایق های سوخته ی بوسه ی من ... در "اما تو نرو ..." هفده دقیقه ...

4

27

4 سال پیش

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 1_پرنده دلیل آورد ...

من تورا هنوز مخفیانه دوست دارم_اپیزود 1_پرنده دلیل آورد ...


اینک دلیل می آورم ... دلیل می خواستی که چرا باید پرندگان را در باران صدا کرد ... دانه داد ... دلیل می خواستی که روز را چگونه باید آغاز کرد ... همه ی این هفته که از من بیخبر بودی در خانه ماندم ; ... در "پرنده دلیل آورد" از : ...

5

103

4 سال پیش