Elamir
shenoto podcaster

امیرحسین یوسفی

آلبوم‌ها (5)

قصه‌های کوچه - قسمت ششم: پنیر و کلاغ

قصه‌های کوچه - قسمت ششم: پنیر و کلاغ


نگاشته‌هایی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه کوچه هنوز در جانشان سوسو می‌زند. جان‌هایی آویخته میان دنیای سرمایه‌محور دیجیتالی و گذشته‌ی خاکی ... قسمت‌های پیشین قصه‌های کوچه را بشنوید... در کانال ...

0

30

2 سال پیش

قصه‌های کوچه - قسمت پنجم: مدرسه

قصه‌های کوچه - قسمت پنجم: مدرسه


نگاشته‌هایی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه کوچه هنوز در جانشان سوسو می‌زند. جان‌هایی آویخته میان دنیای سرمایه‌محور دیجیتالی و گذشته‌ی خاکی ... قسمت‌های پیشین قصه‌های کوچه را بشنوید... در کانال ...

1

44

2 سال پیش

قصه‌های کوچه - قسمت چهارم

قصه‌های کوچه - قسمت چهارم


نگاشته‌هایی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه کوچه هنوز در جانشان سوسو می‌زند. جان‌هایی آویخته میان دنیای سرمایه‌محور دیجیتالی و گذشته‌ی خاکی ... قسمت‌های پیشین قصه‌های کوچه را بشنوید: در کانال ...

1

12

4 سال پیش

قصه‌های کوچه - قسمت سوم

قصه‌های کوچه - قسمت سوم


مجموعه داستان های صوتی -قصه های کوچه- داستان ها و خاطرات کودکانی که از کف کوچه‌های خاکی زندگی را تمرین کردند. داستان عشق‌ها، زخم‌ها، شوریدگی‌ها و امیدهای کوچک. شرحی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه ...

1

9

4 سال پیش

قصه‌های کوچه

قصه‌های کوچه


برنامه‌های فعلی رادیو کوچه: - مجموعه داستان های صوتی -قصه های کوچه- داستان ها و خاطرات کودکانی که از کف کوچه‌های خاکی زندگی را تمرین کردند. داستان عشق‌ها، زخم‌ها، شوریدگی‌ها و امیدهای کوچک. شرحی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌ ...

7

109

4 سال پیش