https://shenoto.com/channel/Elamir

امیرحسین یوسفی

5 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/Elamir

امیرحسین یوسفی

5 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

قصه‌های کوچه - قسمت ششم: پنیر و کلاغ

0 0 تومان 1

نگاشته‌هایی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه کوچه هنوز در جانشان سوسو می‌زند. جان‌هایی آویخته میان دنیای سرمایه‌محور دیجیتالی و گذشته‌ی خاکی ... قسمت‌های پیشین ق...

قصه‌های کوچه - قسمت پنجم: مدرسه

1 0 تومان 1

نگاشته‌هایی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه کوچه هنوز در جانشان سوسو می‌زند. جان‌هایی آویخته میان دنیای سرمایه‌محور دیجیتالی و گذشته‌ی خاکی ... قسمت‌های پیشین ق...

قصه‌های کوچه - قسمت چهارم

1 0 تومان 0

نگاشته‌هایی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه. نسل‌هایی که جنون و سرگشتگی کودکانه کوچه هنوز در جانشان سوسو می‌زند. جان‌هایی آویخته میان دنیای سرمایه‌محور دیجیتالی و گذشته‌ی خاکی ... قسمت‌های پیشین...

قصه‌های کوچه - قسمت سوم

1 0 تومان 2

مجموعه داستان های صوتی -قصه های کوچه- داستان ها و خاطرات کودکانی که از کف کوچه‌های خاکی زندگی را تمرین کردند. داستان عشق‌ها، زخم‌ها، شوریدگی‌ها و امیدهای کوچک. شرحی از روزگاران آخرین نسل‌های کوچه....

قصه‌های کوچه

1 0 تومان 2

برنامه‌های فعلی رادیو کوچه: - مجموعه داستان های صوتی -قصه های کوچه- داستان ها و خاطرات کودکانی که از کف کوچه‌های خاکی زندگی را تمرین کردند. داستان عشق‌ها، زخم‌ها، شوریدگی‌ها و امیدهای کوچک. شرحی...