Easy-English
shenoto podcaster

یادگیری انگلیسی

این کانال برای آموزش‌ زبان انگلیسی و آموزش‌ انگلیسی در سطح مبتدی می‌باشد. برای یادگیری بیشتر از سایت Linguterm.com دیدن فرمایید. از توجه شما سپاسگزارم