Drsafdarian
shenoto podcaster

Drsafdarian

این کانال راهی ارتباطی است برای اینکه کمی درباره مفاهیم و اصول کارآفرینی و رهبری کسب و کار با هم گپ بزنیم و از این بستر برای یادگیری بیشتر و گفت و شنود در حوزه کسب و کار بهره ببریم.

آلبوم‌ها (3)

Shenoto plusکتاب صوتی سیستم مدیریت یکپارچه بخش دوم

کتاب صوتی سیستم مدیریت یکپارچه بخش دوم


پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی، هم اکنون کتاب صوتی IMS audiobook این اثر با فرمت MP3 نیز منتشر گردید. * اگر در میخواهید بعنوان یک فرد موثر در سازمانتان وظیفه مهم پیاده سازی سیستم های ...

0

4

4 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی سیستم مدیریت یکپارچه بخش اول

کتاب صوتی سیستم مدیریت یکپارچه بخش اول


پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی، هم اکنون کتاب صوتی IMS audiobook این اثر با فرمت MP3 نیز منتشر گردید. * اگر در میخواهید بعنوان یک فرد موثر در سازمانتان وظیفه مهم پیاده سازی سیستم های ...

0

4

4 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی

کتاب صوتی سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی


کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری ...

1

85

4 سال پیش