search
Drsafdarian

Drsafdarian

  • headset 448
  • people 7
more_vert

این کانال راهی ارتباطی است برای اینکه کمی درباره مفاهیم و اصول کارآفرینی و رهبری کسب و کار با هم گپ بزنیم و از این بستر برای یادگیری بیشتر و گفت و شنود در حوزه کسب و کار بهره ببریم.

  • headset 448
  • people 7

(3)