Dr_HamidReza_Ayatollahy
shenoto podcaster

Dr HamidReza Ayatollahy

آلبوم‌ها (6)

فلسفه و فیزیک - قسمت دوم

فلسفه و فیزیک - قسمت دوم


انسان با فلسفه احیاء می شود توانایی سوال کردن و عمیق تر فکر کردن بحثی است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد و مربوط به فلسفه است. در فلسفه پرسش کردن و سوال کردن از مبانی هر چیزی مهم است. این نوع سوال و پرسش و کوتاه نیامدن از آن است ...

1

74

2 سال پیش

فلسفه و فیزیک - قسمت اول

فلسفه و فیزیک - قسمت اول


انسان با فلسفه احیاء می شود توانایی سوال کردن و عمیق تر فکر کردن بحثی است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد و مربوط به فلسفه است. در فلسفه پرسش کردن و سوال کردن از مبانی هر چیزی مهم است. این نوع سوال و پرسش و کوتاه نیامدن از آن است ...

1

86

2 سال پیش

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 4

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 4


درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ...

1

31

2 سال پیش

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 3

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 3


درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ...

1

33

2 سال پیش

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 2

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 2


درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ...

1

77

2 سال پیش

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 1

درسگفتارهای فلسفه دین - جلسه اول - قسمت 1


درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ...

1

100

2 سال پیش