Dr-Dairy-Book

شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

فايل كامل در سايت "نوار" www.navaar.ir شير ماده مترشحه از غدد شيري پستاندار ماده، بعد از زايمان، براي تامين نيازهاي غذايي موجود تازه تولد يافته اش است.در بين شير پستانداران مختلف، شير گاو بدلايل توجيه پذيري ارزش اقتصادي و تكنولوژيكي برتري داشته و از اينرو چرخ صنعت بزرگ لبنيات دنيا بر محور آن مي چرخد. کتاب حاضر با تشریح ویژگیهای ترکیبات شيري، چهارچوب اولیه لازم برای تفهیم مباحث تکنولوژیکی تولید فراورده‌های شيري را فراهم می نماید.اين كتاب مختص دانشجويان صنايع غذايي و علاقه مندان و فعالان صنعت شير است.

(12)

Shenoto plusمعرفي كتاب

معرفي كتاب

✳️ متن پشت جلد كتاب: شیر موهبتی الهی است که به شکل مایع سفید رنگ مترشحه از غدد پستانی پستاندار ماده بعد از زایمان، کلیه نیازهای غذایی موجود تازه تولد یافته‌اش را تأمین می‌نماید. شیر با داشتن مجموعه کاملی از مواد مغذی و موردنیاز برای ...

0

10

9 ماه پیش

Shenoto plusفصل يازدهم: ويژگي هاي فيزيكي-شيميايي شير

فصل يازدهم: ويژگي هاي فيزيكي-شيميايي شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ویژگی‌های ظاهری شیر - رنگ - شکست نور - عطروطعم - اسیدیته و pH - ظرفیت بافری و اندیس بافری شیر - دانسیته و وزن مخصوص شیر - ویسکوزیته شیر - فعالیت سطحی - ویژگی‌های الکترو ...

0

27

9 ماه پیش

Shenoto plusفصل دهم: مقايسه شير چند گونه از پستانداران

فصل دهم: مقايسه شير چند گونه از پستانداران

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - مقایسه ترکیبات پروتئینی - مقایسه ترکیبات لیپیدی - مقایسه ترکیبات مینرالی و ویتامینی —————————

0

16

9 ماه پیش

Shenoto plusفصل نهم: ويتامين هاي شير

فصل نهم: ويتامين هاي شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ویتامین‌های محلول در چربی شیر - ویتامین A - ویتامین D - ویتامین E - ویتامین K - ویتامین‌های محلول در آب - ویتامین C - تیامین B1 - ریبوفلاوین B2 - نیاسین B3 - پنتوتن ...

0

28

10 ماه پیش

Shenoto plusفصل هشتم: آنزيم هاي شير

فصل هشتم: آنزيم هاي شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - آنزیم‌های مهم شیر - لاکتوپراکسیداز - کاتالاز - زانتین اکسیدوردوکتاز - پلاسمین - کاتپسین D - پروتئینازهای دیگر - لیپازها - استرازها - آمیلاز - فسفاتاز قلیایی - فسفات ...

0

47

10 ماه پیش

Shenoto plusفصل هفتم: مينرال هاي شير

فصل هفتم: مينرال هاي شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - انواع مینرال‌های شیر - کلسیم - فسفر - منیزیم - اشکال تجمعات مینرالی و مقدار آن‌ها در فاز محلول - فسفات کلسیم میسلی - انواع کلسیم فسفات موجود در شیر - نقش کلسیم فسفات میسلی در م ...

0

15

10 ماه پیش

Shenoto plusفصل ششم: لاكتوز

فصل ششم: لاكتوز

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - محتوای لاکتوزی شیر - سایر کربوهیدرات‌های شیر - نقش لاکتوز در شیر - ارتباط لاکتوز با بیماری ورم پستان - لاکتوز در حالت جامد - آلفا-لاکتوز - بتا-لاکتوز - لاکتوز بی‌شکل یا آمورف ...

0

17

10 ماه پیش

Shenoto plusفصل پنجم: پروتئين هاي شير

فصل پنجم: پروتئين هاي شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - دسته‌بندی ترکیبات نیتروژنه موجود در شیر - کازئینها - ویژگی‌های -کازئین - ویژگی‌های S2α-کازئین - ویژگی‌هایβ-کازئین - ویژگی‌های κ-کازئین - گلیکوماکروپپتید - ساختمان میسل کازئینی ...

0

53

10 ماه پیش

Shenoto plusفصل چهارم: چربي شير

فصل چهارم: چربي شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ترکیب و چیدمان اسیدهای چرب در ساختمان چربی شیر - اسیدهای چرب لیپیدهای شیر - منشاء اسیدهای چرب شیر - اسیدهای چرب سنتزی - اسیدهای چرب پلاسمایی - اشاره به نحوه واکنش‌های بیوهیدروژناسیو ...

10

40

10 ماه پیش

Shenoto plusفصل سوم: تركيبات شير

فصل سوم: تركيبات شير

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - عوامل اثرگذار بر ترکيب شير - ژنتیک - فاصله زماني بين عملیاتهای شيردوشي - مرحله شيردهي - سن و سلامتي دام - مصرف دارو و هورمون - رژيم غذايي - دفعات دوشش - شيردوشي کامل - دم ...

4

4

10 ماه پیش