Dharma
shenoto podcaster

دارما پادکست مدیتیشن فارسی

من علی هستم، و این پادکست رو با کمک هلیا براتون تهیه می‌کنم. ما برای تهیه هر قسمت از دارما، چندین مدیتیشن معتبر خارجی رو بررسی می‌کنیم و برای زبان و‌فرهنگ خودمون اونو مجددا طراحی می‌کنیم.