search
Delato

دلاتو

  • headset 0
  • people 0
more_vert

گذرتون اتفاقی به این کانال نیافتاده من توی پادکستهام سعی دارم تا زیبایی هایی رو بهتون نشون بدم تا باهاش دلیل اتفاقات رو متوجه بشید و چشاتون به نظم جهان باز بشه..مطمئنا وقتی رو در زندگی بهمون داده تا برای درک بدن خودمون و زیبایی های قوانینش که اتقاقا برای استفاده ما ازش ساخته صرف کنیم.

  • headset 0
  • people 0

(2)