Defense

دفاعیه

پادکست های این کانال با هدف روایت کنندگی و اشاره داستان وار از طریق بازگویی و بازروایی پرونده های قضایی و گریز به مواد قانونی سعی در نهادینه کردن قانون در ذهن با دلسپاری در داستان تهیه می شود

(7)

فرزندان نابالغ، جرم های بالغ

فرزندان نابالغ، جرم های بالغ

مهندسی شدن تربیت کودکان تبدیل به یه شیوه¬ی نمادین توی نظام آموزشی و تربیتی دنیا شده. فرزندان انگار دنیا اومدن تا دنیای ما را بسازن. اما دنیایی که مال ماست و اونها باید جهانی مختص به خودشون داشته باشند این حق طبیعی اوناست. بیماری رقابت و ...

0

136

3 هفته پیش

خشم و جُرم

خشم و جُرم

اپیزود ششم پادکست دفاعیه اختصاص پیدا کرده است به اینکه چگونه خشم در بدن انسان تولید می شود و در نهایت منجر به این می شود که شخص مرتکب جرم شود. در این اپیزود به زمینه سازی رسانه، ژن، توارث و هوش اجتماعی و یادگیری پرداخته شده است که بعضا ...

4

500

5 ماه پیش

دوره گرداندن مجرمان در ملأعام(تشهیر)

دوره گرداندن مجرمان در ملأعام(تشهیر)

تشهیر مجرم یعنی گردوندنش در خیابونها و معرّفی اون به مردم که یکی از انواع مجازات های تعزیری به حساب میاد اما وقتی سراغ سایه ی انسان ها میریم، متوجه حضور نیرویی میشیم که اگر پرورش پیدا نکنه در هر شخصی قادر به بلوغ است و به سمت بد و زشت ح ...

5

128

8 ماه پیش

خیانت زناشویی و درد

خیانت زناشویی و درد

اپیزود دوم از مجموعه پادکست دفاعیه به رابطه دیگر یا همان خیانت زناشویی از منظر دردمند بودن می پردازد. روایت داستانی در این زمینه یا تحلیل های جامعه و روان شناسی در پهلوی جایگاه حقوقی پرونده شخصیت مبنای این اپیزود قرار گرفته است. در این ...

3

180

10 ماه پیش

خیانت زناشویی (احساسات و تغییرات فیزیولوژی)

خیانت زناشویی (احساسات و تغییرات فیزیولوژی)

این پادکست اختصاص داده شده است به خیانت زناشویی یا واژه مترادف آن به نام «رابطه دیگر» در ورای آنچه به صورت کلیشه ای به علت های آن پرداخته است. این موضوع در سه اپیزود خیانت زناشویی؛ احساسات و تغییرات فیزولوژی؛ خیانت زناشویی؛ ملال؛ خیانت ...

8

476

11 ماه پیش

قتل ناموسی در لوای مهدورالدمی

قتل ناموسی در لوای مهدورالدمی

قتل ناموسی در لوای مهدورالدمی به جزییات یک پرونده کیفری در باب قتل های ناموسی می پردازه. در این اپیزود تلاش شده تا قتل گلنار با تمسک به عنوان مهدورالدمی در قالب روایتی واقعی مورد کنکاش واقع بشه. در این پادکست از شاهکارهای موسیقی اساتید ...

4

143

1 سال پیش

قتل آتشین

قتل آتشین

این پادکست در مقام بازگویی روایت پرونده های جنجالی مطرح در سیستم قضایی ایران می باشد که هم جنبه روایت گونه و هم جنبه حرفه ای در باب حقوق را دارد. این پادکست در خصوص قتل شخصیست به نام قدرت توسط رقیب عشقی اش به نام تقی.

5

194

1 سال پیش