DataCast

DataCast دیتاکست

دیتاکست پادکستی هست که ما توش قراره در مورد مطالبی که این روزا خیلی ترند شده صحبت کنیم.مطالبی مثل بیگ دیتا ، دیتا ماینینگ ، ماشین لرنینگ هوش مصنوعی و مطالبی از این دست سعی میکنیم عمیق تر وارد شیم و از یه دید دیگه ای به قضیه نگاه کنیم

(1)