DIORADIO
shenoto podcaster

رادیو دیو

با توجه به اهمیت سلامت بهداشت دهان و دندان و بالا بردن سطح دانش عمومی در حوزه دندانپزشکی پادکست هایی تحت عنوان DIO Radio منتشر خواهد شد. پادکست هایی رادیو دیو دارای بخش های متعددی است، بخشی از آن در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، سئوالات مربوط به حوزه سلامت بهداشت دهان و دندان را پاسخگو خواهد بود و در بخش های دیگر به صورت تخصصی از طریق متخصصین دنداپزشکی به سئوالات مطرح شده درباره ی ایمپلنت دیجیتال و محصولات شرکت دایو پارس پاسخ داده می شود.