CoronaStories
shenoto podcaster

قصه های کرونا

از شروع قرنطینه در ابتدای سال 1399 با تعدادی نوجوان درباره شرایط جدید زندگی و موضوعات مختلف صحبت کرده ایم. بخشی از این گفتگوها را به صورت پادکست با شما در میان می گذاریم.