CharismaPodcast
shenoto podcaster

پادکست کاریزما

همیشه برای گفتگو در مورد آینده نیازه که گذشته رو خوب شناخته باشیم و برای دویدن مهمه که قدم های درستی برداریم. ما در پادکست کاریزما تلاش میکنیم با یک نگاه دقیق به گذشته قدم های درستی در آینده بازار سرمایه برای شما ترسیم کنیم.

آلبوم‌ها (5)

پادکست کاریزما - قسمت پنجم

پادکست کاریزما - قسمت پنجم


ما در هر قسمت، اتفاقات مهم هفته در بازار سرمایه رو مرور میکنیم و در مورد تاثیرات اون اتفاقات در هفته پیش رو و استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط موجود صحبت میکنیم.

0

23

1 روز پیش

پادکست کاریزما - قسمت چهارم

پادکست کاریزما - قسمت چهارم


ما در هر قسمت، اتفاقات مهم هفته در بازار سرمایه رو مرور میکنیم و در مورد تاثیرات اون اتفاقات در هفته پیش رو و استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط موجود صحبت میکنیم.

1

119

2 هفته پیش

پادکست کاریزما - قسمت سوم

پادکست کاریزما - قسمت سوم


ما در هر قسمت، اتفاقات مهم هفته در بازار سرمایه رو مرور میکنیم و در مورد تاثیرات اون اتفاقات در هفته پیش رو و استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط موجود صحبت میکنیم.

2

73

3 هفته پیش

پادکست کاریزما - قسمت دوم

پادکست کاریزما - قسمت دوم


ما در هر قسمت، اتفاقات مهم هفته در بازار سرمایه رو مرور میکنیم و در مورد تاثیرات اون اتفاقات در هفته پیش رو و استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط موجود صحبت میکنیم.

0

70

4 هفته پیش

پادکست کاریزما - قسمت اول

پادکست کاریزما - قسمت اول


ما در هر قسمت، اتفاقات مهم هفته در بازار سرمایه رو مرور میکنیم و در مورد تاثیرات اون اتفاقات در هفته پیش رو و استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط موجود صحبت میکنیم.

0

115

1 ماه پیش