Celebrity
shenoto podcaster

سلبریتی سبز

ما در این پادکست زندگینامه سلبریتیهای حاشیه ساز و محبوبی را بررسی میکنیم که از لحاظ روانشناختی دارای مشکلات مختلفی از لحاظ درک محیط اطراف خود میباشند که این نکته باعث مبوبیت آنها شده است