CIFCast
shenoto podcaster

چلسی ایرانین فنز

Made By Chelsea Fans, For Chelsea Fans. این پادکست توسط تیم چلسی ایرانیان فنز تهیه شده است. در فصل اول، تحت عنوان «پادکست ساعتی با چلسی» تقریبا هرچند هفته یک بار، به مدت تقریبا یک ساعت در رابطه با رویداد ها و حواشی اطراف گفت و گو می‌کنیم.