Boomema
shenoto podcaster

قصه‌های بوم ما

بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. ما می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سراسر ایران بدون محدودیت از کتاب و داستان بهره ببرند، یاد بگیرند و خیال‌پردازی کنند. ما هر هفته با یک قصه جدید به خانه هآ شما می آییم پس کانال ما رو دنبال کنید و قصه ها رو گوش کنید. شما هم می‌توانید قصه‌گوی قصه بوم ما باشید تا به کمک هم، دانه‌های ایرانِ فردا را غنی‌تر و بارور کنیم. ... آهنگ ساز: سامان شاهی تصویرگر: سارا ناصح زاده ...

آلبوم‌ها (38)

داستان های شبانه برای دختران جسور - آلک وک

داستان های شبانه برای دختران جسور - آلک وک


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان آلک وک نویسنده: النا فاویلی، فرانچسکا کاوالو ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سراسر ایران بدون محدودیت از کتاب و داست ...

0

31

1 هفته پیش

شازده کوچولو قسمت سوم

شازده کوچولو قسمت سوم


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان شازده کوچولو قسمت سوم نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری مترجم: احمد شاملو ناشر: نگاه ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سرا ...

0

154

1 ماه پیش

داستان های شبانه برای دختران جسور - آدا لاولیس

داستان های شبانه برای دختران جسور - آدا لاولیس


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان آدا لاولیس نویسنده: النا فاویلی، فرانچسکا کاوالو ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سراسر ایران بدون محدودیت از کتاب و ...

1

88

1 ماه پیش

باد و خورشید

باد و خورشید


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان باد و خورشید ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سراسر ایران بدون محدودیت از کتاب و داستان بهره ببرند.

0

67

1 ماه پیش

شازده کوچولو قسمت دو

شازده کوچولو قسمت دو


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان شازده کوچولو قسمت یک نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری مترجم: احمد شاملو ناشر: نگاه ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سراس ...

0

121

1 ماه پیش

شازده کوچولو قسمت یک

شازده کوچولو قسمت یک


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان شازده کوچولو قسمت یک نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری مترجم: احمد شاملو ناشر: نگاه ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سراس ...

3

114

1 ماه پیش

مادر سیب

مادر سیب


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان مادر سیب نویسنده: مرجان کشاورزی‌آزاد تصویرگر: نسیم آزادی ناشر: شباویز گروه سنی: 7 تا 9 سال ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچ ...

0

121

2 ماه پیش

چطوری یک ستاره بگیریم

چطوری یک ستاره بگیریم


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان چطوری یک ستاره بگیریم نویسنده: الیور جفرز تصویرگر: الیور جفرز مترجم: نسرین وکیلی ناشر: زعفران گروه سنی: 3 تا 9 سال ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگ ...

0

80

2 ماه پیش

درختی که خوابش می آمد

درختی که خوابش می آمد


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان درختی که خوابش می آمد نویسنده: فرهاد حسن زاده تصویرگر: سارا خرامان ناشر: پیدایش ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان است. می‌خواهیم همۀ بچه‌ها در سرا ...

1

223

2 ماه پیش

سفر به سرزمین وحشی ها

سفر به سرزمین وحشی ها


بوم ما پر از قصه‌ست... هر قصه، یک دانه‌ست. با قصه دانه می‌کاریم. این داستان سفر به سرزمین وحشی ها نویسنده: موریس سنداک تصویرگر: لوئیس سنداک مترجم: طاهره آدینه پور ناشر: کتاب های پرنده آبی ... قصه‌های بوم ما یک پروژۀ عام‌المنفعه رایگان ...

0

67

3 ماه پیش