Bestronger
shenoto podcaster

قوی‌تر باش

اینجا یک جمع دوستانه و خودمانی است که من از تجربیات خودم برای بهتر و قوی‌تر شدم برایتان خواهم گفت. آنچه یاد گرفته‌ام و از آن برای زندگی بهتر استفاده می‌کنم را به شما هم یاد خواهم داد.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.