Bemol
shenoto podcaster

پادکست فارسی بمل

هر قسمت پادکست بمل حکم یه پرونده رو داره، پرونده‌ای برای یه آرتیست. اول هر قسمت ما درباره کارنامه کاری یه آرتیست حرف می‌زنیم و مرورش می‌کنیم، در ادامه با مهمون عزیزمون درباره اون آرتیست صحبت می‌کنیم و در آخر هم برای شما پلی‌لیستی از آثار اون آرتیست (که درباره نحوه انتخاب این آثار هم بهتون خواهیم گفت) پخش خواهیم کرد.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.