BabakValipour
shenoto podcaster

بابک ولی‌پور

مدرس و نوازنده گیتار کلاسیک، نویسنده و مترجم