search
Azarbayjan

آذربایجان مشهورلاری

  • headset 0
  • people 0
more_vert

چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظیفه داریم تا توان در زبان و مرکب در قلم داریم نام این بزرگان فراموش شده یا در حال فراموش شدنشان را پر رنگتر کنیم تا شاید یاد و خاطره آنها گرامی داشته شده و حتی در اذهان عمومی حک شود.توضیح بیشتر در مقدمه پادکست (آذربایجان مشهورلاری) در این دست نوشته ها به زبان مادری و در قالب گویشی و دکلمه تقدیم می گردد.👇آذربایجان مشهورلاری پادکستی آذری-فارسی است که در نظر دارد مشاهیرآذربایجانی که در بین عموم مردم کمتر شناخته شده اند را بیشتر معرفی کند

  • headset 0
  • people 0

(1)