search
Andishgun

اندیشگان

  • headset 140
  • people 5
more_vert

این پادکست اندیشگان است که به دو حیطه فرهنگ و اندیشه و دو زیر شاخه آن دین و فلسفه می پردازد. روش ما تاريخی و تبارشناسی است و سعی بر این است که رویکردی موشکافانه و بی طرفانه اما با زبانی ساده و داستانوار و حتی دانشجویی و با توجه به روند تاریخی اتفاقات، در پیش گرفته شود. گوش کردن این پادکست هم جذاب و هم آموزنده است. شاید جای دیگری با موضوعات پیچیده این‌چنین همه فهم برخورد نشده باشد.

  • headset 140
  • people 5

(1)