Alirezarezaei_com
shenoto podcaster

علیرضارضائی

برای خواندن بیوگرافی و داستان زندگی ام به وبسایت Alirezarezaei.com و سپس قسمت درباره ما از بالای صفحه مراجعه کنید.

آلبوم‌ها (2)

از خاک به طلا اولین هدف از آموزش های سریالی یافتن بال های پرواز «علیرضارضائی»

از خاک به طلا اولین هدف از آموزش های سریالی یافتن بال های پرواز «علیرضارضائی»


از خاک به طلا هدفی را به شما نشان میدهد که باید با استفاده از حل بازدارنده ها و ارائه راهکارهای مناسب به آن هدف برسید و احساس ارزشمندی بیشتری را درون خود احساس کنید. و احساس ضعف و کمبود را در خود برطرف کنید.

2

13

12

1 سال پیش

مقدمه سلسله آموزش های سریالی یافتن بال های پرواز

مقدمه سلسله آموزش های سریالی یافتن بال های پرواز


فایل صفر مقدمه سلسله آموزش های سریالی یافتن بال های پرواز کاری از مرکز آموزشی تحقیقاتی علیرضارضائی در جهت بهبود زندگی می باشد.

3

7

12

1 سال پیش