5d7b3eb842ef7
shenoto podcaster

آژانس ارتباطات خلاق پارادایم

آژانس ارتباطات خلاق پارادایم در حوزه دیزاین، برند، مارکتینگ و پروداکت‌های دیجیتال فعالیت می‌کند. این پادکست چکیده ای از نگاه ما به موضوعات این حوزه است.