https://shenoto.com/channel/5d4559e606430

ایران ما

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/5d4559e606430

ایران ما

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

مسئولیت پذیری در ایران امروز

2 0 تومان 0

در پادکست ایران ما درباره‌ی مسائل اجتماعی و مسئولیت‌پذیری ایرانیان در گروه‌های اجتماعی مختلف حرف می‌زنم و با کارشناسان و شهروندان گفت‌وگو می کنم.