https://shenoto.com/channel/5d3433e8b139d

royan company

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/5d3433e8b139d

royan company

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

رادیو رویان

0 0 تومان 0

این رادیو در شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان تولید می‌شود. ما سعی داریم در این مجموعه اخبار، تازه‌ها و دستاوردهای حوزه پزشکی بازساختی، سلول‌های بنیادی، زیست‌فناوری و بیوتکنولوژی و دیگر زمینه‌های مرتبط ر...