5c865d44a35c7
shenoto podcaster

محمود پیرهادی

مدرس،مشاور و نویسنده در حوزه روشها و فنون تدریس و یادگیری زبانهای خارجی

آلبوم‌ها (60)

مکان اختصاصی در یادگیری زبان

مکان اختصاصی در یادگیری زبان


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

467

7 ماه پیش

مقصد اشتباه است..

مقصد اشتباه است..


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

197

7 ماه پیش

Shenoto plusمتن زبان اصلی را چگونه بخوانیم؟

متن زبان اصلی را چگونه بخوانیم؟


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

44

7 ماه پیش

متد یادگیری انگلیسی در خواب

متد یادگیری انگلیسی در خواب


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

530

7 ماه پیش

گوش دادن به موسیقی های انگلیسی

گوش دادن به موسیقی های انگلیسی


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

2

933

7 ماه پیش

گوش دادن به رادیو انگلیسی!!!

گوش دادن به رادیو انگلیسی!!!


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

367

7 ماه پیش

گرگ امید و ناامیدی در یادگیری زبان

گرگ امید و ناامیدی در یادگیری زبان


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

51

7 ماه پیش

کالوکیشن چیست؟

کالوکیشن چیست؟


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

573

7 ماه پیش

کاربرد افعال دو کلمه ای پرکاربرد در زبان انگلیسی

کاربرد افعال دو کلمه ای پرکاربرد در زبان انگلیسی


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

3

473

7 ماه پیش

کارایی اپلیکیشن آموزش زبان استپ

کارایی اپلیکیشن آموزش زبان استپ


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

289

7 ماه پیش