5c865d44a35c7
shenoto podcaster

محمود پیرهادی

مدرس،مشاور و نویسنده در حوزه روشها و فنون تدریس و یادگیری زبانهای خارجی

آلبوم‌ها (60)

مکان اختصاصی در یادگیری زبان

مکان اختصاصی در یادگیری زبان


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

478

10 ماه پیش

مقصد اشتباه است..

مقصد اشتباه است..


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

204

10 ماه پیش

Shenoto plusمتن زبان اصلی را چگونه بخوانیم؟

متن زبان اصلی را چگونه بخوانیم؟


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

49

10 ماه پیش

متد یادگیری انگلیسی در خواب

متد یادگیری انگلیسی در خواب


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

3

556

10 ماه پیش

گوش دادن به موسیقی های انگلیسی

گوش دادن به موسیقی های انگلیسی


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

2

961

10 ماه پیش

گوش دادن به رادیو انگلیسی!!!

گوش دادن به رادیو انگلیسی!!!


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

2

418

10 ماه پیش

گرگ امید و ناامیدی در یادگیری زبان

گرگ امید و ناامیدی در یادگیری زبان


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

67

10 ماه پیش

کالوکیشن چیست؟

کالوکیشن چیست؟


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

583

10 ماه پیش

کاربرد افعال دو کلمه ای پرکاربرد در زبان انگلیسی

کاربرد افعال دو کلمه ای پرکاربرد در زبان انگلیسی


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

3

487

10 ماه پیش

کارایی اپلیکیشن آموزش زبان استپ

کارایی اپلیکیشن آموزش زبان استپ


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

304

10 ماه پیش