https://shenoto.com/channel/5c57453f9c2a9

مجموعه ساده

3 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/5c57453f9c2a9

مجموعه ساده

3 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

رادیو ساده

0 0 تومان 0

ما در ساده به دنبال ساده سازی رمزگشایی و بومی ساری مفاهیم کسب و کار هستیم و روابط انسانی را پایه این مفاهیم می دانیم و منتقد معرفی شبه علم ها به جای علوم کسب و کار هستیم