5b4498638fee6
shenoto podcaster

Reza Mousavi

آلبوم‌ها (31)

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و هشتم - بازاریابی داخلی - INTERNAL MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و هشتم - بازاریابی داخلی - INTERNAL MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دکترای حرفه ای کسب و کار . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

60

11 ماه پیش

دنیای دیجیتال -سمت بیست و هفتم -  بازاریابی عصبی- قسمت سوم و پایانی

دنیای دیجیتال -سمت بیست و هفتم - بازاریابی عصبی- قسمت سوم و پایانی


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دکترای حرفه ای کسب و کار . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

21

11 ماه پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و ششم - بازاریابی عصبی - 2

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و ششم - بازاریابی عصبی - 2


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دکترای حرفه ای کسب و کار . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

31

11 ماه پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و پنجم - بازاریابی عصبی - NEURO MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و پنجم - بازاریابی عصبی - NEURO MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دکترای حرفه ای کسب و کار . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

1

9

11 ماه پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و چهارم - بازاریابی انبوه - MASS MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و چهارم - بازاریابی انبوه - MASS MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دکترای حرفه ای کسب و کار . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

10

1 سال پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و سوم - بازاریابی چند سطحی - MULTI LEVEL MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و سوم - بازاریابی چند سطحی - MULTI LEVEL MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دیجیتال مارکتینگ . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

8

1 سال پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و دوم - بازاریابی کمین -AMBUSH MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و دوم - بازاریابی کمین -AMBUSH MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دیجیتال مارکتینگ . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

25

1 سال پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و یکم - بازاریابی همکاری در فروش -AFFILIATED MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیست و یکم - بازاریابی همکاری در فروش -AFFILIATED MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دیجیتال مارکتینگ . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

7

1 سال پیش

دنیای دیجیتال -قسمت بیستم - بازاریابی مرکز تماس مشتریان-CALL CENTER MARKETING

دنیای دیجیتال -قسمت بیستم - بازاریابی مرکز تماس مشتریان-CALL CENTER MARKETING


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دیجیتال مارکتینگ . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

20

1 سال پیش

دنیای دیجیتال -قسمت نوزدهم - بازاریابی کانال همه کاره -Multi channel/Omni channel marketing

دنیای دیجیتال -قسمت نوزدهم - بازاریابی کانال همه کاره -Multi channel/Omni channel marketing


سلام دوستان رضا موسوی هستم. دانشجوی رشته دیجیتال مارکتینگ . خیلی دوست دارم آموخته های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

0

37

1 سال پیش