4gah-podcast
shenoto podcaster

پادکست چهارگاه

در این پادکست اطلاعاتی در رابطه با آموزش و موسیقی به شما خواهیم داد

آلبوم‌ها (10)

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور


در این قسمت درباره ی ادامه مبحث ریتم، شناخت و معرفی میزانهای ساده (دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی ) و ادامه دستگاه شور، دانگ اول و معرفی گوشه های رهاب ، اوج ، ملانازی صحبت می کنیم.

0

126

4 روز پیش

قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)

قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)


در این قسمت درباره ی نقش سکوت در موسیقی، شناخت انواع آن و معرفی دانگ اول دستگاه شور و گوشه کرشمه شور صحبت می کنیم.

0

108

1 هفته پیش

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان


در این قسمت درباره ی آشنایی با مبانی اولیه ریتم و شناخت واحدهای ریتمیک و معرفی دستگاه شور و درآمد شور در ردیف موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

2

133

2 هفته پیش

قسمت هفتم / ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور

قسمت هفتم / ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور


در این قسمت درباره ی مبانی اولیه ریتم در موسیقی و معرفی اولیه دستگاه شور صحبت می کنیم

1

153

3 هفته پیش

قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده

قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده


در این قسمت درباره ی راههای ساده تشخیص دستگاه ماهور از طریق فواصل موسیقی صحبت می کنیم

5

325

1 ماه پیش

قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور

قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور


در این قسمت درباره ی ساقی نامه و چهارپاره از دستگاه ماهور صحبت می کنیم

2

164

1 ماه پیش

قسمت چهارم / دستگاه ماهور _ گوشه های عراق و راک

قسمت چهارم / دستگاه ماهور _ گوشه های عراق و راک


در این قسمت گوشه های عراق و نهیب و راک در دستگاه ماهور را معرفی می کنیم

4

232

1 ماه پیش

قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور

قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور


در این قسمت درباره ی شناخت دستگاههای موسیقی و آنالیز دستگاه ماهور صحبت می کنیم

2

269

1 ماه پیش

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی


در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

7

352

1 ماه پیش

قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی

قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی


در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

11

599

2 ماه پیش