4gah-podcast
shenoto podcaster

پادکست چهارگاه

در این پادکست اطلاعاتی در رابطه با آموزش و موسیقی به شما خواهیم داد

آلبوم‌ها (20)

قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌‌های آوازی / تصنیف : شرط ره

قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌‌های آوازی / تصنیف : شرط ره


در این قسمت به ادامه‌ی معرفی آواز بیات ترک، گوشه دوگاه و نمونه های آوازی می پردازیم و به تصنیف شرط ره با صدای بنان گوش می کنیم.

0

103

6 روز پیش

قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف: همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری

قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف: همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری


در این قسمت به معرفی آواز بیات ترک و نمونه های سازی از درآمد بیات ترک می پردازیم و به تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری گوش می کنیم.

0

200

1 هفته پیش

قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)

قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)


در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.

0

149

2 هفته پیش

قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها

قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها


در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.

2

121

3 هفته پیش

قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)

قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)


در این قسمت به معرفی ریتم 12 تایی، گوشه دو بیتی و فرود در دستگاه شور و اجرای تصنیف نرگس مست می پردازیم.

0

184

1 ماه پیش

قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور : گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)

قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور : گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)


در این قسمت به معرفی گوشه حسینی و اجرا تصنیف آتش در نیستان می پردازیم.

0

135

1 ماه پیش

قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف: پرند شوشتری)

قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف: پرند شوشتری)


در این قسمت به معرفی گوشه قرچه و اجرا و آنالیز تصنیف پرند شوشتری می پردازیم.

0

142

1 ماه پیش

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز (آنالیز تصنیف : بخت بیدار)

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز (آنالیز تصنیف : بخت بیدار)


در این قسمت به معرفی ریتم 6/4 و آنالیز تصنیف بخت بیدار در دستگاه شور می‌پردازیم.

2

176

1 ماه پیش

قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)

قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)


در این قسمت به معرفی ریتم لنگ (5/8 , 7/8) و معرفی مثنوی در دستگاه شور و مقایسه چند نمونه‌ی اجرا شده در دستگاه شور می‌پردازیم.

0

166

2 ماه پیش

قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در شور

قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در شور


در این قسمت درباره‌ی بدست آوردن ریتمهای ترکیبی از ریتمهای ساده و ادامه دستگاه شور و گوشه رضوی، ساز و آواز رضوی صحبت می‌کنیم و به تصنیف چه شورها از عارف قزوینی با اجرای استاد غلامحسین بنان گوش می کنیم.

3

213

2 ماه پیش