123
shenoto podcaster

زروان نسک (پیرامون اندیشه‌های دکتر شروین وکیلی)

این پادکست به معرفی نظریه‌ی زروان و راهبردهای آن برای توانمندسازی من‌ها و نهادها می‌پردازد. نظریه‌ی زروان، دیدگاهی فراگیر و جامع درباره‌ی مفهوم من را پیشنهاد می‌دهد و مسیری شفاف و راهبردی برای توانمندسازی انسان و افزایش ضریب دستیابی او به شادکامی، نیرومندی و معنا ترسیم می‌کند.