111Bahareezz1997

Bahareezz

هر قسمت متفاوت با قسمت بعدی هستش و قصه هایی از زندگی واقعی آدم هاست. قصه هایی که آدم ها از خاطرات تلخ و یا شیرینشون برای من گفتند و من “بهار شمس” این خاطرات رو در قالب قصه نوشتم. اسم پادکست”قصه های رهایی” هستش چون هر کس با گفتن داستانش میتونه از اون خاطره رها بشه و یا در خاطره ای تازه اسیر بشه.