search
100InvBooks

100 کتاب سرمایه گذاری

  • headset 0
  • people 9
more_vert

پادکست 100 کتاب سرمایه گذاری، گزیده 100 کتاب برتر سرمایه گذاری دنیا را بررسی می کند. تاکید این پادکست انتقال مهمترین مفاهیم برترین کتابهای بازار سرمایه نوشته شده توسط بزرگان این حرفه از روی نسخه اصلی است.

  • headset 0
  • people 9

(6)

(6)

grid_view toc