09121456343
shenoto podcaster

دکتر احمد رحمانی

دکتری تخصصی هوشمندی کسب و کار - استاد دانشگاه - شاعر ، نویسنده و گوینده

آلبوم‌ها (5)

مدیریت ذهن - تفکر همگرا و تفکر واگرا - دکتر احمد رحمانی

مدیریت ذهن - تفکر همگرا و تفکر واگرا - دکتر احمد رحمانی


ذهن انسان به شکل پیش فرض نسبت به حل مساله با اولین راه جل قفل شده و دیگر راه حل ها را مورد بررسی قرار نمی دهد ... تفکر واگرا ولی تفکر خلاق است و راهکارهای زیادی را پیش روی شما قرار می دهد. ..... بشنوید..

4

95

0

1 ماه پیش

رژیم فکر و اندیشه- دکتر احمد رحمانی

رژیم فکر و اندیشه- دکتر احمد رحمانی


برای ذهن خود رژیم بگیرید .. رژیم فکر و اندیشه... تا بتوانید درست تصمیم بگیرید.

2

71

0

1 ماه پیش

در مسیر درست موفقیت - دکتر احمد رحمانی

در مسیر درست موفقیت - دکتر احمد رحمانی


مسیر موفقیت را درست قدم برداریم یا در مسیر درست موفقیت قدم برداریم ؟!

0

53

0

2 ماه پیش

فلسفه قفل - دکتر احمد رحمانی

فلسفه قفل - دکتر احمد رحمانی


قفل برای آدمهای نسبتا درست گار زده میشه نه آدمهای دزد و خلاف کار ... چرا ؟ ... بشنوید .

0

57

0

2 ماه پیش

شروع موفقیت کسب و کار - غلط ننویسیم !- دکتر احمد رحمانی

شروع موفقیت کسب و کار - غلط ننویسیم !- دکتر احمد رحمانی


برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه فردی و توسعه کسب و کار را در افقی مشترک دید. شرط اول این است که غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم .

0

174

0

2 ماه پیش