آخرین پادکست های مناظره پیرامون هنر (1)


هنر برای ما فراتر از یک ابزار و یا باور شخصیست.
هنر یک اندیشه است.
  • مناظره پیرامون هنر - مناظره اول- هنر چیست؟

    قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
    پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 961 نفر | تعداد دانلود: 20 بار